English Nederlands

Support Woordenlijst Laadtijd

Omschrijving

Met laadtijd wordt de tijd bedoeld hoelang het duurt voordat de bezoeker de pagina volledig heeft geladen in zijn of haar browser.

Wat er wordt gemeten

In de tabel worden alle metingen getoond sinds het begin van de telling. Die opbouw van de tabel ziet er als volgt uit :
  • pos.. Populariteit, waarbij de eerste positie het 'meest populair' betekent.
  • laadtijd. De tijd, gegeven in intervallen, hoelang het duurt voordat de bezoeker een pagina heeft geladen.
  • views. Het aantal gemeten views.
  • percentage. Het deel van het totaal uitgedrukt in percentage.
  • staafdiagram. Een grafische weergave van de gegevens.
Wat je aan deze statistieken hebt

Een van de belangrijkste eisen van een website is dat de site snel geladen moet kunnen worden. Daarbij spelen de totale omvang van je site en de verbinding van de bezoeker met het internet een van belangrijke rol. Hoe groter de omvang van de site hoe langer het zal duren voordat deze geladen is. Hoe sneller daarentegen de verbinding van de bezoeker is, des te korter zal de laadtijd zijn.

Een bezoeker is niet van plan lang te wachten voordat de inhoud van jouw site volledig geladen is. Zo blijkt dat de gemiddelde bezoeker de pagina weer heeft weggeklint wanneer het laden langer duurt dan 10 seconden. Uit de statistieken van deze tabel 'laadtijd' blijkt hoelang jouw pagina's er over doen. Wanneer jouw pagina's er lang over doen om te laden zul je bij de statistieken tijd op pagina vinden dat de bezoekers slechts kort op de pagina's blijven, omdat ze het te lang vinden duren. Omgekeerd zullen de bezoekers langer op de pagina's blijven wanneer deze snel laden.
 
onderdeellaadtijd
rapportsite
beschikbaarAdvanced
demotoon


terug naar woordenlijst

Copyright © 1999-2020 CheckStat, Alle rechten voorbehouden. Lees onze voorwaarden, privacy verklaring, disclaimer, sitemap