English Nederlands

Support Woordenlijst Internet verbinding

Omschrijving

Met internet verbinding wordt de manier bedoeld hoe de bezoeker met het internet verbonden is. De verbindingen kunnen zijn:

verbinding omschrijving
Modem (MOdulator-DEModulator). Met een modem wordt data omgezet in een toon die door een telefoonlijn wordt verzonden. De snelheid van de modem kan bijvoorbeeld zijn; 14K4, 28K8, 33K6 of 56K ('K' staat voor duizend) bits per seconde. Deze getallen geven aan hoeveel tekens er per seconde door de modem kunnen worden verzonden of ontvangen
ISDN (Integrated Services Digital Network). ISDN is een glasvezel verbinding en heeft twee onafhankelijke communicatiekanalen. Elk kanaal heeft een snelheid van 64K bits per seconde.
Kabel Kabel is een verbinding die gebruik maakt van het tv-kabelnetwerk. Kabel is 25 maal sneller dan een 56K modem.
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Deze technologie maakt supersnelle gegevensoverdracht mogelijk maakt via normale telefoonlijnen. ADSL is 20 maal sneller dan een 56K modem. Deze verbinding is door de hoge snelheid ideaal voor audio en video.

Wat er wordt gemeten

In de tabel worden alle metingen getoond sinds het begin van de telling. Die opbouw van de tabel ziet er als volgt uit :
  • pos.. Populariteit, waarbij de eerste positie het 'meest populair' betekent.
  • internet verbinding. Het type internet verbinding. Naast de verbinding wordt ook getoond wanneer een bezoeker je site bekijkt nadat deze bezoeker de site heeft opgeslagen op de iegen harde schijf. In dit geval wordt de verbinding van de bezoeker als 'offline' gezien.
  • bezoekers. Het aantal gemeten bezoekers.
  • percentage. Het deel van het totaal uitgedrukt in percentage.
  • staafdiagram. Een grafische weergave van de gegevens.
Wat je aan deze statistieken hebt

Een van de belangrijkste eisen van een website is dat de site snel geladen moet kunnen worden. Daarvoor is niet alleen de totale omvang van je site van belang, maar ook de snelheid van de verbinding waarmee de bezoekers op het internet zitten. Wanneer het gross van de bezoekers een snelle verbinding heeft, kun je je site uitrusten met wat 'zwaardere' bestanden, bijvoorbeeld meer plaatjes, grotere plaatjes of flash animaties. Wanneer bezoekers met een modem op het internet verbonden zijn, is het verstandig je te beperken tot tekst op je site.
 
onderdeelinternet
verbinding
rapportbrowser
beschikbaarAdvanced
demotoon


terug naar woordenlijst

Copyright © 1999-2020 CheckStat, Alle rechten voorbehouden. Lees onze voorwaarden, privacy verklaring, disclaimer, sitemap