English Nederlands

Disclaimer

Schade
  De informatie op de CheckStat-website en statistieken rapportage is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. CheckStat streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. CheckStat is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor onstane schade door onjuistheden in, onvolledigheid van, misinterpretatie van, of onjuist gebruik van de verstrekte informatie.
Tevens biedt CheckStat geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de CheckStat diensten. CheckStat wijst alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, af die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de diensten van CheckStat, of met een tijdelijke onderbreking van de levering van de CheckStat diensten.

Auteursrecht
  Alle informatie binnen de site van CheckStat valt onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming informatie van CheckStat geheel of gedeeltelijk over te nemen en openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Externe links
  De CheckStat-website en statistieken rapportage bevatten links naar websites die niet door CheckStat worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. CheckStat controleert de inhoud van deze websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Beëindigen van abonnement
  CheckStat behoudt het recht, om een abonnement te beëindigen, als dit op een of andere mogelijke wijze de continuïteit van de CheckStat-service in gevaar brengt of wanneer de klant zich niet houdt aan in de in de voorwaarde genoemde regels.

Contact
  Voor informatie kunt u contact opnemen met CheckStat.

Copyright © 1999-2020 CheckStat, Alle rechten voorbehouden. Lees onze voorwaarden, privacy verklaring, disclaimer, sitemap