English Nederlands

Voorwaarden

Gebruik
 
 • De site waarop de CheckStat teller wordt geplaatst bevat geen racisme, illegale software, materiaal over illegale activiteiten, of ander materiaal waarvan CheckStat vindt dat het niet gepast is.
 • De klant mag niets aan de code veranderen.
 • Indien een account is afgesloten zonder privacy (met icoon en onbeveiligde statistieken), dient het icoon zichtbaar op de pagina te worden geplaatst.
 • CheckStat Free mag alleen worden gebruikt op niet-commerciele websites. Er mag slechts één free-account per website worden afgesloten.

 • Betaling
   
 • Indien de klant zijn account voortzet na afloop van de termijn, cq. proeftermijn, verplicht de klant zich tot het betalen van de hiervoor geldende prijzen en tarieven. De klant zal de hem in rekening gebrachte bedragen, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, aan CheckStat betalen. Een CheckStat account wordt afgesloten voor tenminste één termijn van 3 maanden.
 • De klant is niet bevoegd tot verrekening en/of het opschorten van de betalingsverplichting jegens CheckStat.
 • In geval van niet-tijdige betaling worden herinneringskosten in rekening gebracht. Indien de klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval worden, naast het verschuldigde bedrag, tevens de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten gemaakt door CheckStat, in rekening gebracht.

 • Abonnementsduur en beeindiging
   
 • Overeenkomsten voor een bepaalde tijd worden na verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij de klant kenbaar heeft gemaakt zijn account te willen beeindigen (overeenkomstig de voorwaarden voor beeindiging).
 • Om een account te beeindigen dient de klant dit uiterlijk één week voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk of per email aan Checkstat kenbaar te maken. Als datum van opzegging geldt de datum van dagtekening van de brief of van ontvangst van de email. De opzegging is pas geldig als de klant een bevestiging van CheckStat heeft ontvangen.
 • Indien de klant tijdens de proeftermijn besluit zijn account na afloop van de proeftermijn niet voort te zetten, dient de klant dit voor het verstrijken van de proeftermijn, volgens bovenstaande regels kenbaar te maken aan CheckStat.
 • Na het verstrijken van de opzegtermijn is het niet meer mogelijk het account kosteloos te annuleren en is de klant verplicht de kosten voor het aangemelde abonnement te voldoen.
 • Per domeinnaam wordt slechts 1 proeftermijn verstrekt.

 • Copyright © 1999-2020 CheckStat, Alle rechten voorbehouden. Lees onze voorwaarden, privacy verklaring, disclaimer, sitemap