English Nederlands

Privacy Verklaring

Privacy verklaring
 
CheckStat respecteert de privacy van haar bezoekers en klanten. In deze privacy verklaring beschrijft CheckStat hoe informatievergaring plaatsvindt en hoe met de gegevens wordt om gegaan.

Klanten
 
Gegevens
Bij het aanmelden voor een van de CheckStat procedure worden persoonlijke gegevens gevraagd, bedrijfsgegevens en gegevens van een contactpersoon. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie tussen CheckStat en de klant en worden niet aan derden verspreid. Gegevens van de website (url, categorie) zijn niet beschermd en zullen verschijnen op statistieken reports indien de klant heeft gekozen voor onbeveiligde statistieken.

Cookie
De klant kan bij het inloggen op de account gegevens of statistieken de logingegevens 'opslaan'. In dat geval zal er een cookie worden geplaats met daarin accountnaam en password.

IP adres
De klant kan eigen bezoek laten uitsluiten voor meting. Dat gebeurt op basis van IP adres. Bij het gebruiken van deze optie wordt dus gevraagd naar een ip adres. De klant kan ten alle tijden deze optie weer uitschakelen waarbij het ip adres uit de database wordt verwijderd.

Gegevens van website
De gegevens die wij meten op de website van de klant worden gebruikt voor weergave (statistieken rapportage) en eigen onderzoek (verbeteringen aan en ontwikkeling van nieuwe producten, webtrends, productversies).

Bezoekers
 
Gegevens
CheckStat meet van bezoekers op websites die worden gemonitord door een van de CheckStat producten alleen gegevens die niet herleidbaar zijn tot de bezoeker (browser, os, referrer, javascript ondersteuning, etc.). De gegevens van de bezoeker worden gebruikt om de activeit van een website in kaart te brengen. Hierbij gaat het niet om het volgen van bezoekers individueel, maar om het tonen van gemiddelden en trends.

Cookie
CheckStat maakt gebruik van cookies. De gegevens die uit deze cookies voortkomen zijn niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt voor het weergeven van gemiddelden of trends.

Contact
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met CheckStat.

Copyright © 1999-2020 CheckStat, Alle rechten voorbehouden. Lees onze voorwaarden, privacy verklaring, disclaimer, sitemap