English Nederlands

CheckStat Betaalmethoden

Wanneer u gebruik maakt van een betaalde CheckStat teller heeft u de keuze uit twee betaalmethoden.

1. Overschrijving
  U betaalt de abonnementskosten van uw CheckStat teller(s) d.m.v. van een overschrijving nadat u van CheckStat een factuur heeft ontvangen. Het factuurbedrag dient u binnen 2 weken naar de bankrekening van CheckStat over te schrijven. Wanneer uw betaling niet binnen deze betalingstermijn is ontvangen zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit is de standaard betaalmethode van CheckStat.


2. Automatisch incasso
  U kunt ook betalen via een automatisch incasso. Het grote voordeel hiervan is dat u geen omkijken heeft naar de betaling van de CheckStat factuur.
CheckStat incasseert de bedragen volgens de afgesproken betalingstermijn zoals deze staat ingesteld in uw pakketinstellingen. Elke afschrijving wordt minimaal 10 dagen van te voren aangekondigd, door middel van een factuur die u per email wordt toegezonden. Na elke afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om de afschrijving eventueel terug te laten boeken. De machtiging kan ten allen tijde worden ingetrokken door middel van een door u ondertekende schriftelijke opzegging.
U kunt een machtiging geven tot automatisch incasso door het forumulier machtiging tot automatisch incasso in te vullen en naar ons toe te sturen via fax: 0320-411413 of post: CheckStat, Hollandse hout 314, 8244GN Lelystad.

Toelichting

Nederlands rekeningnummer
Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van het automatisch incasso wanneer u een rekeningnummer bij een Nederlandse bank heeft. Klanten uit andere landen zonder Nederlands rekeningnummer kunnen geen gebruik maken van een automatisch incasso.

Voldoende saldo
Automatisch incasso is alleen mogelijk wanneer er voldoende saldo op uw rekening staat. Zorgt u daarvoor. Indien er onvoldoende saldo op uw rekening staat wanneer CheckStat een bedrag probeert te incasseren, ontvangt u hiervan bericht en dient u zelf zorg te dragen dat het verschuldigde bedrag alsnog wordt overgemaakt.

Een betaling terugboeken
U kunt altijd een afgeschreven bedrag weer laten terugboeken. Als u het niet eens bent met een automatische afschrijving, neemt u dan binnen 30 dagen na afschrijving contact op met uw bank. De afschrijving wordt dan ongedaan gemaakt.

De machtiging intrekken
U kunt op elk gewenst moment de automatische betaling stopzetten. Als u uw machtiging wilt intrekken, geeft u dit schriftelijk door aan CheckStat, Hollandse hout 314, 8244GN Lelystad.

Wijziging bank- of gironummer?
Indien u het bank- of gironummer van uw machtiging wilt wijzigen, geeft u dit schriftelijk of per email door aan CheckStat.

  • Klik hier om het formulier machtiging tot automatisch incasso te openen


  • Meer informatie?
      Inlichtingen over de betaalmethoden en machtigingen/automatische incasso kunt u inwinnen bij onze helpdesk helpdesk@checkstat.nl


    Copyright © 1999-2020 CheckStat, Alle rechten voorbehouden. Lees onze voorwaarden, privacy verklaring, disclaimer, sitemap