English Nederlands

Support Woordenlijst Verkeer per weekdag gemiddeld

Omschrijving

Hier vind je hoe het verkeer, uitgedrukt in percentages herbezoekers, bezoekers en views, verdeeld is over de dagen van de week.

Hier wordt getoond op welke dagen van de week het het drukst is op je site en op welke dagen het het rustigst is. Deze gegevens zijn tot stand gekomen door metingen uit het verleden.

Wat er wordt gemeten

De opbouw van de tabel ziet er als volgt uit :
  • weekdag
  • herbez.. Het precentage herbezoekers dat op deze weekdag op je site komt.
  • bezoekers. Het precentage bezoekers dat op deze weekdag op je site komt.
  • views. Het precentage views dat op deze weekdag op je site komt.
  • staafdiagram. Een grafische weergave van de gegevens. Wanneer de muis over de staven wordt bewogen verschijnen de bijbehorende gegevens.
Wat je aan deze statistieken hebt

Uit deze statistieken volgt op welke dagen van de week het het drukst is en op welke het rustigst. Komen de de meeste mensen door de weeks of in het weekend? Of komen de meeste mensen op een bepaalde dag, omdat ze verwachten dat dan de site steeds wordt geupdate?
 
onderdeel verkeer
per weekdag
gemiddeld
rapport verkeer
beschikbaar Lite
Free
Basic
Advanced
demo toon


terug naar woordenlijst

Copyright © 1999-2020 CheckStat, Alle rechten voorbehouden. Lees onze voorwaarden, privacy verklaring, disclaimer, sitemap