English Nederlands

Support Woordenlijst Third Party Hit (TPH) Filter

Omschrijving

Het tph-filter is een optie die CheckStat biedt bij de instellingen van uw teller. Het filter biedt de mogelijkheid om 'third party hits' uitsluiten van meting. Third party hits zijn hits van andere locaties dan uw site zelf. CheckStat meet dat gemiddeld genomen cira 1% van het verkeer third party hits zijn.

Wanneer in te stellen?

De inhoud van uw site is niet alleen te vinden op uw site zelf. Er zwerven vele kopiën rond op het internet van uw site. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld zoekmachines (bijvoorbeeld Google). Zoekmachines geven bij de zoek resultaten ook de optie 'in cache' waarbij een kopie van de site kan worden opgevraagd. Ook zijn er bijvoorbeeld (online) vertaalprogramma's (bijvoorbeeld Babel van AltaVista. Hierbij geeft u de te vertalen URL op, het programma haalt een kopie van deze pagina op en toont u de vertaalde versie op uw scherm.

Al deze tools maken dus een kopie van uw site. De CheckStat code wordt ook mee gekopieerd en op het moment dat de kopie wordt getoond aan de gebruiker zal CheckStat een hit detecteren. Deze hit is dus niet afkomstig van uw site.

CheckStat adviseert deze third party hits gewoon meet te nemen in de telling. Immers, de hit is wèl afkomstig van uw inhoud en een bezoeker die ergens op het internet een kopie van uw site bekijkt, had waarschijnlijk op uw site zelf uitgekomen wanneer er geen kopie zou zijn. Omdat er gebruikers zijn die het wel als 'vervuiling' van de statistieken zien, laat CheckStat de keus aan de gebruiker hoe met deze hits moet worden omgegaan.

Hoe in te stellen

Omdat het ondoenlijk is alle sites op te geven waar u géén hit van wenst te ontvangen, stelt u het filter andersom in. U staat een of meerdere domeinnamen toe waarvan u wèl hits van wilt accepteren. (Klik hier voor de omschrijving van een 'domeinnaam'). Van elke hit die binnenkomt bij CheckStat zal vervolgens worden gecontroleerd of deze afkomstig zijn van de door u ingestelde domeinna(a)m(en) en deze al dan niet filteren. Vult u niets in in het filter, dan zullen hits worden gemeten van alle locaties.terug naar woordenlijst

Copyright © 1999-2020 CheckStat, Alle rechten voorbehouden. Lees onze voorwaarden, privacy verklaring, disclaimer, sitemap