English Nederlands

Support Woordenlijst Als homepage

Omschrijving

Met als homepage wordt bedoeld of een bezoeker jouw site in zijn of haar brower als startpagina heeft ingesteld.

Wat er wordt gemeten

In de tabel worden alle metingen getoond sinds het begin van de telling. Die opbouw van de tabel ziet er als volgt uit :
  • pos.. Populariteit, waarbij de eerste positie het 'meest populair' betekent.
  • als homepage. Of de bezoeker jouw site als startpagina heeft ingesteld in zijn of haar browser.
  • bezoekers. Het aantal gemeten bezoekers.
  • percentage. Het deel van het totaal uitgedrukt in percentage.
  • staafdiagram. Een grafische weergave van de gegevens.
Wat je aan deze statistieken hebt

Als startpagina wordt meestal een site geplaatst waar men wil beginnen met surfen. Hebben bezoekers jouw site hier geplaatst, dan vinden zij jouw site een van de meest interessante site die zij kennen.

 
onderdeelals homepage
rapportsite
beschikbaarAdvanced
demotoon


terug naar woordenlijst

Copyright © 1999-2020 CheckStat, Alle rechten voorbehouden. Lees onze voorwaarden, privacy verklaring, disclaimer, sitemap