English Nederlands

Support Woordenlijst Stylesheets

Omschrijving

Met stylesheets kun je eenvoudiger de opmaak van je site regelen. Html was oorspronkelijk bedoeld voor het maken van structuur van een pagina, zoals afbeeldingen, paragrafen, titels, hoofdstukken, etc. Om de pagina's er interessanter uit te laten zien werden later opmaak mogelijkheden toegevoegd aan html. Het nadeel hiervan is dat opmaak code door de structuur code heen loopt, hetgeen er programmeertechnisch niet eenvoudiger op maakt.

Style sheets (ook wel Cascading Style sheets of eenvoudig CSS) is de oplossing voor dit probleem. Style sheets regelen de opmaak op een pagina. De kracht van style sheets zijn dat de layout voor een groep elementen in een keer wordt opgemaakt i.p.v. voor elk element afzonderlijk. Verder staan style sheets niet door de html pagina heen, maar kunnen boven aan de pagina worden neergezet of zelfs in een aparte pagina.

Het voordeel van style sheets is dus overzichtelijkheid en eenvoud; er is minder code nodig, pagina's zien er overzichterlijke uit omdat structuur en opmaak gescheiden zijn en wijzigingen in de layout zijn snel gemaakt.

Wat er wordt gemeten

In de tabel worden alle metingen getoond sinds het begin van de telling. Die opbouw van de tabel ziet er als volgt uit :
  • pos.. Populariteit, waarbij de eerste positie het 'meest populair' betekent.
  • stylesheets. Of stylesheets wel of niet worden ondersteund.
  • bezoekers. Het aantal gemeten bezoekers.
  • percentage. Het deel van het totaal uitgedrukt in percentage.
  • staafdiagram. Een grafische weergave van de gegevens.
Wat je aan deze statistieken hebt

Style sheets zijn pas laat geintroduceerd. De ondersteuning van style sheets is afhankelijk van de browser. Niet alle browsers ondersteunen hierdoor de style sheets mogelijkheden. Bovendien worden de mogelijkheden van style sheets steeds verder uitgebreid. Dus voordat je stylesheets gaat gebruiken is het handig te kijken vanaf welke browser en versie dit wordt ondersteund en of de bezoekers deze browser en versie hebben.
 
onderdeelstylesheets
rapportbrowser
beschikbaarAdvanced
demotoon


terug naar woordenlijst

Copyright © 1999-2020 CheckStat, Alle rechten voorbehouden. Lees onze voorwaarden, privacy verklaring, disclaimer, sitemap