English Nederlands

Support Woordenlijst Browsertaal

Omschrijving

De browsertaal is de taal waarin de browser is geinstalleerd. Een browser is vaak beschikbaar in meerdere talen of er kan tijdens de installatie een gewenste taal worden ingesteld.

Wat er wordt gemeten

In de tabel worden alle metingen getoond sinds het begin van de telling. Die opbouw van de tabel ziet er als volgt uit :
  • pos.. Populariteit, waarbij de eerste positie het 'meest populair' betekent.
  • browsertaal. De browsertaal is de taal waarin de browser is geinstalleerd.
  • bezoekers. Het aantal gemeten bezoekers.
  • percentage. Het deel van het totaal uitgedrukt in percentage.
  • staafdiagram. Een grafische weergave van de gegevens.
Wat je aan deze statistieken hebt

De meeste mensen installeren de browser in de spreektaal, dus uitgaande hiervan kan uit deze gegevens afgeleid worden welke talen worden gesproken door de bezoekers op je site. Met deze kennis kun je de taal van je site hierop afstemmen of eventueel je site beschikbaar maken in een andere taal.
 
onderdeelbrowsertaal
rapportbrowser
beschikbaarFree
Basic
Advanced
demotoon


terug naar woordenlijst

Copyright © 1999-2020 CheckStat, Alle rechten voorbehouden. Lees onze voorwaarden, privacy verklaring, disclaimer, sitemap